YOUTH FOR HUMAN RIGHTS’
MENNESKERETTIGHETSUNDERVISNING PÅ iPAD

Veien mot målet om en verden hvor folk behandler hverandre med respekt og verdighet, går gjennom effektiv utdannelse. Mange menneskerettighetsorganisasjoner fokuserer på forskning og å gjøre oppmerksom på ofrene for overgrep. Youth for Human Rights International supplerer dette arbeidet med undervisningsmaterialer og -aktiviteter som tar fatt i disse sakene.

iPad-App-en for Youth for Human Rights’ online-undervisning er utformet til skole- og gymnasieelever. Den kan brukes som et helt forløp i seg selv eller som et supplement til et annet forløp. Målet er å engasjere elevene i aktuelle menneskerettighetssaker og gi mulighet for å ta prinsippene fra menneskerettighetene i bruk.

Selv om materialene er utformet til lærere, er de like så brukbare for ledere i ungdomsklubber – i religiøst eller ikke-religiøst regi – så vel som veiledere og foreldre.

App-en gir tilgang til den komplette veiledningen til læreren, dokumentarfilmen Historien om menneskerettighetene, 30 prisbelønnede offentlige informasjonsfilmer som illustrerer de 30 menneskerettighetene, UNITED-musikkvideoen og to hefter – Hva er menneskerettigheter? og Historien om menneskerettighetene

Erfaringen fra mange forskjellige sammenhenger viser at enhver engasjert person som arbeider med unge, kan bruke disse materialer til å øke bevisstheten om menneskerettighetene. Last ned app-en og begynn i dag!

 


 

Her er noen av de uttalelsene som kommer fra lærere og myndigheter som har hatt gagn av Youth for Human Rights’ undervisningsprogrammer, -materialer og undervisningsset:

«Dette settet hjalp meg virkelig. Før Youth for Human Rights kunne jeg ikke forskjellen på en rettighet og et privilegium. Veiledningen er kort og lett å lese – den gjorde mine rettigheter klare for meg og etter å ha lest gjennom den hadde jeg ikke flere spørsmål eller forvirringer. Jeg elsker den måten dere var i stand til å ta dette lange og snirklende dokumentet fra De forente nasjoner og forkorte det til 30 korte uttalelser. Det originale dokumentet virker avskrekkende på meg i sin helhet, og jeg er sikker på at det ikke er mange tenåringer som har lyst til å sette seg ned og lese det hele fra start til slutt. Jeg vil gjerne takke dere og alle andre fra Youth for Human Rights fra bunnen av hjertet mitt for å gjøre dette lett tilgjengelig for alle tenåringer.»
– E.B. student, St. Louis, Missouri, USA

«Med deres bemerkelsesverdige læringsmaterialer – inklusive videoen som illustrerer alle de 30 artiklene i Verdenserklæringen og de ledsagende undervisningsmaterialene om menneskerettighetene – og med deres utfordrende prosjekter for elever med det formålet å plassere lederroller for unge ute i lokalsamfunnet, er Youth for Human Rights International og dens Liberia-avdeling viktige stemmer i prosessen med å undervise i menneskerettigheter i Liberia.» – Folkevalgt politiker, Liberia

«Det åttende distriktet bifaller det arbeidet Youth for Human Rights International har innledet for å utdanne og utruste våre unge til å bli fortalere for menneskerettigheter. Deres organisasjons kreativitet i forbindelse med å dele budskapet om menneskerettighetene gjennom distribusjonen av Hva er menneskerettigheter? -hefter på forskjellige språk, veggmaleri-prosjekter, ungdoms-toppmøter, internasjonale turneer, samt stil- og kunstkonkurransene, er unektelig prisverdige. De ovennevnte aktivitetene vitner om det engasjementet som hersker hos de mange frivillige som arbeider med Youth for Human Rights International.» – B.C.P., Los Angeles byråd

«Jeg har gjennomgått de offentlige informasjonsfilmene på video som viser de 30 rettighetene fra Verdenserklæringen om menneskerettighetene og også de medfølgende heftene som dere har gitt meg. Jeg er mektig imponert over deres kvalitet og den måten de kommuniserer på.

Jeg ville være beæret over å foreslå dem som en offisiell del av programmet for utdannelse i menneskerettighetene i landet mitt.» – J. R-H., folkevalgt politiker, Timor-Leste (Øst-Timor)

Et fullstendig interaktivt klasserommiljø er skapt for å lette arbeidet i mange undervisningssammenhenger og forsyner både lærere og elever med verktøy.

    På tavlen blir pensumet presentert i rekkefølge så lærerne kan gjennomgå det med elevene og elevene kan skrive deres oppgave-besvarelser og stiler.

  Leksjonsplanen er fleksibel og kan skreddersys så læreren kan tilpasse materialet til et hvilket som helst skjema, eller arbeide med det i et eksisterende pensum.

  Det er en komplett elevliste til å holde styr på elevene, gjennomgå deres forløp og gi de enkelte elever deres karakterer.

  <ul>
    <li>Det medfølger også et karaktersystem med som gir mulighet for å bedømme de enkelte trinn og skrive bemerkninger til dem.</li>
    <li>Oppslags- og meddelelsessystemet gir lærerne mulighet for å utveksle personlige meldinger med individuelle elever.</li>
  </ul>

  Alle undervisningsvideoer Youth for Human Rights med hefter og materialer kan lastes ned med app-en og finnes også in-line sammen med oppgavene slik at de kan ses med et klikk.