Youth for Human Rights’ online

YOUTH FOR HUMAN RIGHTS’
MENNESKERETTIGHETSUNDERVISNING ONLINE

Veien mot målet om en verden hvor folk behandler hverandre med respekt og verdighet, går gjennom effektiv utdannelse. Mange menneskerettighetsorganisasjoner fokuserer på forskning og å gjøre oppmerksom på ofrene for overgrep. Youth for Human Rights International supplerer dette arbeidet med undervisningsmaterialer og -aktiviteter som tar fatt i disse sakene.

Det er derfor at Youth for Human Rights’ online-undervisning er gratis for undervisere.

Youth for Human Rights’ nettside for online-undervisning er utformet for skole- og gymnasieelever. Den kan brukes som et helt forløp i seg selv eller som et supplement til et annet forløp. Målet er å engasjere elevene i aktuelle menneskerettighetssaker og gi mulighet for å ta prinsippene fra menneskerettighetene i bruk.

Selv om materialene er utformet til lærere, er de like så brukbare for ledere i ungdomsklubber – i religiøst eller ikke-religiøst regi – så vel som veiledere og foreldre.

Undervisningssettet inneholder en komplett veiledning til læreren, dokumentarfilmen Historien om menneskerettighetene, 30 prisbelønnede offentlige informasjonsfilmer som illustrerer de 30 menneskerettighetene, UNITED-musikkvideoen og eksemplarer av to hefter – Hva er menneskerettigheter? og Historien om menneskerettighetene. Dette materialet sammen med et omfattende online-undervisningssystem er gratis til rådighed for lærere og andre undervisere.

Erfaringen fra mange forskjellige sammenhenger viser at enhver engasjert person som arbeider med unge kan bruke disse materialene til å øke bevisstheten om menneskerettighetene. Skap ditt online-klasseværelse i dag!

 


 

Her er noen av de uttalelsene som kommer fra lærere og myndigheter som har hatt gagn av Youth for Human Rights’ undervisningsprogrammer, -materialer og Youth for Human Rights’ undervisningssett:

«Dette settet hjalp meg virkelig. Før Youth for Human Rights kunne jeg ikke forskjellen på en rettighet og et privilegium. Guiden er kort og lett å lese – den gjorde mine rettigheter klare for meg og etter å ha lest gjennom den, hadde jeg ikke flere spørsmål eller forvirringer. Jeg elsker den måten dere var i stand til å ta dette lange og snirklende dokumentet fra De forente nasjoner og forkorte det til 30 korte uttalelser. Det originale dokumentet virker avskrekkende på meg i sin helhet, og jeg er sikker på at det ikke er mange tenåringer som har lyst til å sette seg ned og lese det hele fra start til slutt. Jeg vil gjerne takke dere og alle andre fra Youth for Human Rights fra bunnen av hjertet mitt for å gjøre dette lett tilgjengelig for alle tenåringer.»
– E.B. student, St. Louis, Missouri, USA

«Med deres bemerkelsesverdige læringsmaterialer – inklusive videoen som illustrerer alle de 30 artiklene i Verdenserklæringen og de ledsagende utdannelsesmaterialene om menneskerettighetene – og med deres utfordrende prosjekter for elever med det formålet å plassere lederroller for unge ute i lokalsamfunnet, er Youth for Human Rights International og dens Liberia-avdeling viktige stemmer i prosessen med å undervise i menneskerettigheter i Liberia.» – Folkevalgt politiker, Liberia

«Det åttende distriktet bifaller det arbeidet Youth for Human Rights International har innledet for å utdanne og utruste våre unge til å bli fortalere for menneskerettigheter. Deres organisasjons kreativitet i forbindelse med å dele budskapet om menneskerettighetene gjennom distribusjonen av Hva er menneskerettighetene? -hefter på forskjellige språk, veggmaleri-prosjekter, ungdoms-toppmøter, internasjonale turneer, samt essay og kunstkonkurransene, er unektelig prisverdige. De ovennevnte aktivitetene vitner om det engasjementet som hersker hos de mange frivillige som arbeider med Youth for Human Rights International.» – B.C.P., Los Angeles byråd

«Jeg har gjennomgått de offentlige informasjonsfilmene om menneskerettighetene på video som viser de 30 rettighetene fra Verdenserklæringen om menneskerettighetene, og også de medfølgende heftene som dere har gitt meg. Jeg er mektig imponert over kvaliteten og den måten de kommuniserer på.

Jeg ville være beæret over å foreslå dem som en offisiell del av programmet for utdannelse i menneskerettighetene i landet mitt.» – J. R-H., folkevalgt politiker, Timor-Leste (Øst-Timor)

Nettsiden for online-undervisning er bygd opp til å gjøre livet lettere i forskjellige undervisningssammenhenger; det er verktøy for både lærere og elever.

  <ul>
    <li>Lærere kan ved hjelp av nettsiden levere pensumet til elevene i klasserommet.</li>
    <li>Veiledere og privatlærere kan undervise atskillige elever på én gang og kan skreddersy pensumet til spesifikke elevers behov både i personlig undervisning og undervisning på nettet.</li>
  <ul>

    Hele leksjonsplanen er bygd inn i nettsiden for online-undervisning og det er verktøy med til hele pensumet.

    Lærerveiledningen gir én detaljene om hvert trinn i pensumet, ekstra instruksjoner bare for lærere pluss en veiledning til bedømmelse av elevenes utførelse av oppgavene.

     På nettsiden er undervisningen skreddersydd til elevene så det er mulig for den enkelte elev å følge med på vedkommendes egen computer (hvis de har en); underviseren har også lett adgang og kan se med.

  Avsnittet med oppslagstavlen gir lærerne mulighet for å sette eksempler på elev-besvarelser opp på tavlen så hele klassen kan se dem, og slå meddelelser opp.

  Listen over elevene kan brukes til å holde styr på dem, gjennomgå deres forløp og gi hver av dem karakterer.

  Offisielle meddelelser og et meddelelsessystem gir mulighet for å utveksle meldinger med individuelle elever.

  Det er også et karaktersystem som gjør at man kan gi hver elev både karakter og en bemerkning for hvert trinn.

  Alle undervisningsvideoer fra Youth for Human Rights med hefter og materialer kan lastes ned med app-en og finnes også in-line sammen med oppgavene slik at de kan ses med et klikk.